P R E Z E N T A C J E:


Muzyka użyta w prezentacji: Albin Ndoja & Frida Fröjd - "You and me"
Muzyka użyta w prezentacji: Bruna Karla - "Sou Humano"